Доставка та Умови

Умови надання послуг. (Online agreement.)


ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН Targum.com.ua

Нижчевикладене є умовами угоди між Targum.com.ua (надалі "Компанія") і покупцем ( "Покупець") про придбання товарів або послуг, через Інтернет Сайт Компанії ( "Сайт"). Якщо Ви не погоджуєтеся з цими умовами,

Ви не зможете придбати наші товари і послуги, тому перегляньте, будь ласка, уважно ці умови до здійснення покупок:


1. Введення.

Покупець погоджується з умовами, обговореними в цій Угоді сторін ( "Угода"), з усім, що стосується товарів, послуг і інформації наданих через Сайт.

Ця Угода являє собою договір між Компанією і Покупцем, і заміняє будь-які попередні або інші угоди, договори і гарантії, і обумовлює все, що стосується товарів, послуг і інформації наданих за допомогою Сайту. Покупець погоджується переглянути і визнати цю Угоду до покупки товарів або послуг на Сайті.


2.

Інформація для Платежу.

Покупець розуміє і гарантує, що подана ним інформація про кредитну картку правдива, правильна і повна. Оплата товарів і послуг здійснена Покупцем, буде прийнята компанією кредитної картки Покупця і Покупець зобов'язаний заплатити вартість придбання товарів і послуг,

а так само вартість доставки товарів у сумі, пред'явленої на момент оплати, включаючи всі прикладені податки. Покупець повинен бути відповідальним за всі оплати, проведені з використанням пароля Покупця.

Покупець погоджується тримати його або її пароль конфіденційно і повідомляти Компанію в межах 24 годин про будь-яке несанкціоноване використання пароля або порушенні цієї Угоди. Компанія не захищає Покупця від несанкціонованого використання пароля Покупця.

Максимальна вартість однієї угоди реалізованої між Покупцем і Компанією не може перевищити суму рівну $ 10,000 США.


3. Авторське Право.

Зміст Сайту захищений авторськими правами, включаючи прикладені торговельні марки та інше, (включаючи, але не обмежуючись інтелектуальною власністю). Організація, збір, компіляція,

магнітний переклад, цифрове перетворення й інші дії, пов'язані з використанням матеріалів, а так само копіювання, перерозподіл, використання або публікація Покупцем повного змісту або будь-якої частини Сайту, заборонено.


4. Редагування, видалення і модифікація.

Компанія резервує за собою ексклюзивне право на редагування,

видалення або установку на Сайті будь-якої інформації, а так само видалення або установку будь-яких товарів і послуг для продажу. Компанія може модифікувати цю Угоду, або ціни на товари і послуги, з повідомленням про це Покупця, якщо це обумовлено в Угоді про надання Послуг,

і може припинити функціонування або модифікувати будь-які або всі розділи Сайту на свій власний розсуд і без попереднього повідомлення. Модифікація цієї Угоди буде вважатися дійсною після публікації його на Сайті, і ставитися до угод, укладених після дати публікації.


5. Право відмови.

Компанія резервує за собою право на свій власний розсуд, припинити продаж товарів і надання послуг, а також регулювати доступ до покупки будь-яких товарів або послуг.


6. Відшкодування.

Покупець погоджується відшкодовувати, захищати і підтримувати позицію Компанії і її постачальників,

партнерів і ліцензіарів у безпеці від будь-якої відповідальності, збитків, претензій і витрат, включаючи розумні адвокатські гонорари, пов'язані з порушенням Покупцем цього Контракту або використанням Сайту.


7. Обмеження передачі прав іншій особі.

Право Покупця використовувати Послугу,

є його особистим правом і не підлягає передачі іншій особі або організації і регулюється межами й умовами встановленим Компанією або Компанією кредитної картки Покупця.


8. Обмежена відповідальність.

Надавані товари і послуги, ЗМІСТ,

А так само послуги надавані через інші послуги передбачені "ЯК Є" І "ЯК ДОСТУПНО" і всі Гарантії, явні або неявні, що зарепечують (В ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ НЕ обмежуючись відмовою від будь-яких неявних ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ для конкретної мети).

Єдина і ціла максимальна відповідальність Компанії по любою причини перед Покупцем єдина і єдина компенсація по любою причині, буде обмежена сумою сплаченою Клієнтом для придбання конкретних товарів або послуг. Компанія і будь-які з її партнерів, дилерів або постачальників не відповідальні за любий непрямий, спеціальний,

Випадковий, або наступний збиток, (включаючи збиток і втрати в бізнесі, зменшення ДОХОДУ, СУДОВІ СПРАВИ, або подібні витрати ЗБИТКИ І ВИТРАТИ), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, що вони базувалися на порушенні контракту, порушенні гарантії, недбалості (включаючи халатність), В РЕЗУЛЬТАТІ використаня продукту або послуги або іншим способом,

Навіть якщо попередньо було повідомлено про можливість такого збитку. Обмеження збитку викладене вище - ФУНДАМЕНТАЛЬНІ елементи основи Угоди між Компанією і Покупцем. ЦЕЙ САЙТ, товари і послуги не повинні розглядатися без таких обмежень. Деякі Державні закони можуть бути застосовані щодо обмеження відповідальності.

Будь-які можливі судові розгляди здійснюються в суді УКРАЇНИ.


9. Використання Інформації.

Компанія резервує право, і Покупець уповноважує Компанію, на використання по призначенню всієї інформації щодо використання Покупцем Сайту і всієї інформації наданої Покупцем, відповідно до діючих законів.


10. Інше

.

Ця Угода повинна розглядатися в тому вигляді, як воно опубліковано на Targum.com.ua, і має застосовуватися і тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії Покупця,

що стосується його претензій повинні проводитися протягом шести місяців (6) після будь-якого придбання здійсненого на Сайті або покупець назавжди відмовлятися від своїх претензій. Всі дії повинні проводитися в рамках обмежень, викладених у Розділі 8. Зміст цієї Угоди повинне бути викладено і зрозуміло таким чином,

що його зміст однаково рівнозначний для обох сторін. Якщо будь-яка з частин цієї Угоди буде визнана неправильна або нездійсненною, ця частина повинна бути приведена у відповідність з законом таким чином, щоб відбити вихідні наміри й інтереси обох сторін. Решта частини повинні залишатися в повній силі і дії. У разі, якщо що

-або пов'язане з Сайтом або Компанією, вступає в конфлікт або протиріччя з цією Угодою, ця Угода є пріоритетним. Невдача Компанії в здійсненні будь-якого надання цієї Угоди Покупцеві не повинна вважатися звільненням від такого надання або звільненням від права здійснювати таке надання.